• Mýtna 42, 811 05 Bratislava

Zmenky

Zmenka je cenný papier vydaný vo forme a obsahu ustanovenom zákonom. Podstatou je záväzok určitých osôb, tzv. zmenkoví dlžníci, zaplatiť majiteľovi zmenky v mieste a čase vyplývajúcom z listiny sumu, ktorú zmenka určuje. Jej úprava je obsiahnutá najmä v zákone o zmenkách a šekoch (zákon č. 191/1950), ale taktiež ju môžeme nájsť aj v Občianskom zákonníku a Obchodnom zákonníku.   

 

Zmenky majú viacero funkcií:

 • platobnú, kde dlžník splní svoj záväzok vystavením zmenky alebo prevodom na veriteľa;
 • úverovú, kde možno zmenku chápať ako nástroj krátkodobých obchodných, či bankových úverov;
 • zabezpečovaciu, v ktorej je veriteľ viac zvýhodnený oproti iným, vydáva sa za účelom poskytnutia zábezpeky. Táto funkcia je najčastejšie využívaná.

 

Základné delenie zmeniek je podľa spôsobu vystavenia, a to:

 • sólozmenky čiže zmenky vlastné,  kde sú subjektami vystaviteľ a majiteľ zmenky. Vystaviteľ je dlžníkom a majiteľ zmenky veriteľom, ktorému vznikne pohľadávka voči dlžníkovi. Laicky povedané je to pôžička na zmenku. Dôležité je, aby v tomto prípade mal vystaviteľ právnu subjektivitu a podpis na zmenke nesmie absentovať;
 • cudzia zmenka, kde sú účastníkmi vystaviteľ, zmenečník a veriteľ. V tomto vzťahu prikazuje vystaviteľ zmenečníkovi, aby veriteľovi zaplatil určitú sumu v ustanovenej lehote.

 

Pôžička od súkromnej osoby na zmenku je jednou z najmenej bezpečných úverov, nakoľko je ich ľahko vyhľadať na internete a väčšinou si pýtajú vopred poplatok za takýto úver, a následne s Vami prerušia akúkoľvek komunikáciu. Ak si chcete zobrať úver z banky, je potrebné preukázať svoj príjem - plat/mzdu zo zamestnania, inak úver nedostanete. V prípade pôžičky na zmenku sa to nevyžaduje, takže ju môže dostať v zásade ktokoľvek. Podmienky však nebývajú pre dlžníkov výhodné, skôr opačne, pričom riziko, že dlžník príde o väčšiu časť majetku neskôr je veľké.

 

Pôžičky na zmenku sú od roku 2013 nezákonné. Častokrát sa ale pôžičky na zmenku neoplatili, nakoľko mohli byť nevýhodné a taktiež nie všetky sme mohli považovať za dôveryhodné. Za pôžičky na zmenku bez podvodu by sme mohli považovať tie od spoločností, ktoré od Vás nechcú poplatok za žiadosť o takúto pôžičku alebo majú pozitívne recenzie, ale každopádne je potrebné pozorne si preštudovať spoločnosti, ktoré sa zaoberajú pôžičkami na zmenku a rovnako ich všeobecné obchodné podmienky.

 

Ak chce majiteľ zmenky na základe svojich práv, ktoré mu vyplývajú zo zmenky, ju uplatniť, musí zmenku predložiť zmenkovému dlžníkovi na zaplatenie v deň splatnosti, či v nasledujúcich dvoch pracovných dňoch.

 

Náležitosti zmenky, ktoré musí obsahovať sú:

 • označenie zmenka, dôležité aby bolo označenie uvedené v jazyku, v ktorom sa zmenka vydáva;
 • pri cudzej zmenke musí byť bezpodmienečný platobný príkaz, či platobný prísľub zaplatiť konkrétnu sumu, ale pozor zmenka vystavená vo viacerých menách je neplatná;
 • údaj splatnosti buď bez uvedenia splatnosti, tzv. vistazmenka, aj keď sa uvádza bez uvedenia splatnosti, tak v zmysle zákona musí byť predložená do jedného roka od dátumu vystavenia, ďalej poznáme časovú vistazmenku, čo je zmenka splatná za určitý čas po videní. Datazmenka je zmenka na určitý čas po dátume vystavenia a denné, či fixné zmenky sú na určitý deň splatnosti;
 • miesto splatnosti,  kde bola zmenka vystavená alebo platobné miesto. Meno emitenta, ktorému je potrebné záväzok zo zmenky vyplatiť;
 • dátum a miesto vystavenia zmenky;
 • podpis vystaviteľa, ktorý ručí za prijatie a aj zaplatenie zmenky;
 •  meno dlžníka, ktorého meno je potrebné uviesť len v prípade cudzej zmenky.

 

Prevod zmenky možno urobiť tzv. indosamentom. Je to rubopis, ktorý sa dá vylúčiť, ak vystaviteľ do textu pripojí doložku „nie na rad“, a tak sa bude dať prevádzať iba formou postúpenia pohľadávky. Na takýto prevod je oprávnený buď prvý alebo posledný majiteľ zmenky.

 

Zánikom zmenky je splnením účelu, či odpustením dlhu, ale aj osobitné dôvody vyplývajúce zo zákona ako premlčanie (upravené v čl. I § 70 zákona o zmenkách a šekoch), zmeškanie zmenkových úkonov, zničenie alebo strata.

 

Zmenka je na jednej strane jednoduchý dokument, ktorý je ale formalistický, musí obsahovať presné náležitosti, a ak ich neobsahuje, stáva sa neplatnou. Pri využití tohto inštitútu Vám odporúčame kontaktovať odborníka, ktorý Vám vie poradiť.  

 

Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.