• Mýtna 42, 811 05 Bratislava

Exekúcia prikázaním inej peňažnej pohľadávky a daňový preplatok

Účinnosť: 01.01.2015

Meritórny link:
§ 93 ods. 1 zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v platnom znení
§ 105 a nasl. zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v platnom znení

Otázka:
Dňa 24.4.2015 o 8:48, Melišová Jaroslava napísal:
Dobrý deň, Katka,
Mám tu otázku č. 20150423-01-N303242 – poprosím súrne – ako sa Vám dá.
Ďakujem
Jarka
………………..
Poradie zrážok v zápočtovom liste:
1. EX 34/2009 – aktuálne zrážam
2. EX 337/2007 – nezrážam
3. EX 846/10 – nezrážam
4. MCGA legal – neprišla ešte
5. EX 88/2011 – nezrážam
6. EX 17265/12 – nezrážam
Toto bolo poradie v zap.liste
Ešte okrem tohto prišli
7. EX 952/2014
8. EX 953/2014

Aktuálne uspokojujem EX 34/2009. V marci bolo pracovníkovi vykonané ročné zúčtovanie dane, kde mu vyšiel na manželku preplatok 439€. Spravila som to že som posúdila celú výšku čistej mzdy (vrátane daň. preplatku) a zaslala som zrazenú sumu EX 34/2009. Prišiel mi však EX 88/2011 – Príkaz na začatie exekúcie prikázaním inej pohľadávky. Brala som túto EX ako piatu v poradí preto som ju neuspokojovala.

Prosím o radu ako mam postupovať pri odpovedi exekútorovi, a či bolo nutné preskočiť poradie na prikázaní inej pohľadávky pri preplatku dane.

Č. spisu: _Ex 88/2011
Dobrý deň. vo veci exekúcie Ex 88/2011 Vám ako zamestnávateľovi povinného Jiži Fara bol doručený príkaz na začatie exekúcie prikázaním inej peňažnej pohľadávky. Predmetný exekučný protokol nepojednáva o zrážkach zo mzdy, ale o prikázaní inej peňažnej pohľadávky, t.j. v prípade, ak povinný požiadal Vás ako zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane a povinnému vznikol daňový preplatok, ste povinný ho v súlade s vydaným príkazom na začatie exekúcie zadržať v plnej výške v prospech účtu súdneho exekútora. Nakoľko do dnešného dňa od Vás neevidujeme žiadnu odpoveď, žiadam Vás o oznámenie, či a v akej výške povinnému vznikol daňový preplatok pri ročnom zúčtovaní dane.

Odpoveď:

Zrážkami zo mzdy a z iných príjmov možno exekúciu vykonať v prípade, že povinný je fyzickou osobou. Exekúcia postihuje mzdu povinného alebo iný príjem tak, že platiteľ mzdy alebo iného príjmu vyplatí mzdu alebo iný príjem oprávnenému namiesto povinného. Zrážky zo mzdy alebo z iných príjmov je každý platiteľ mzdy alebo iných príjmov (ďalej len „platiteľ“) povinný vykonávať od okamihu, kedy mu bol doručený „Príkaz na začatie exekúcie zrážkami zo mzdy“ alebo „Príkaz na začatie exekúcie zrážkami z iných príjmov“ a tieto nevyplácal povinnému. Povinný stráca dňom, keď sa platiteľovi doručí príkaz na začatie exekúcie, právo na ich vyplatenie. Výplatu vykonaných zrážok na účet súdneho exekútora platiteľ urobí až po doručení „Exekučného príkazu na vykonanie zrážok zo mzdy alebo „Exekučného príkazu na vykonanie zrážok z iných príjmov“, nakoľko sa čaká na uplynutie zákonných lehôt pre podanie námietok povinného.

Pokiaľ ide o preplatky na dani, správne by mal exekútor postupovať tým spôsobom, že ak sa dozvie o existencii preplatku na dani, mal by v zmysle § 93 ods. 1 písm. b) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti v platnom znení (ďalej len ako „Exekučný poriadok“) vykonať exekúciu prikázaním iných peňažných pohľadávok a príkaz doručiť finančnej správe, keďže povinným je z tohto pohľadu štát. V každom prípade platí, že pokiaľ je vydaný len príkaz na vykonanie zrážok zo mzdy alebo z iných príjmov, tak na tento príkaz sa nevzťahujú preplatky na dani, ktoré nie sú ani mzdou ani iným príjmom v zmysle exekučného poriadku. Nepoznám obsah exekučného príkazu, takže konkrétne nie je možné sa vyjadriť. Ak preplatok na dani príde na účet povinného a v rámci výkonu exekúcie postihol/zablokoval exekútor aj účet, tak môže tento príjem postihnúť. Zráža sa samozrejme exekúcia prvá v poradí.

Záver:
Vzhľadom na vyššie uvedené pokiaľ sa súdny exekútor dozvie o existencii preplatku na dani, mal by vykonať exekúciu prikázaním iných peňažných pohľadávok a príkaz doručiť finančnej správe, keďže povinným je z tohto pohľadu štát. V každom prípade platí, že pokiaľ je vydaný len príkaz na vykonanie zrážok zo mzdy a z iných príjmov, tak na tento príkaz sa nevzťahujú preplatky na dani, ktoré nie sú ani mzdou ani iným príjmom v zmysle exekučného poriadku. Ak preplatok na dani príde na účet povinného a v rámci výkonu exekúcie postihol/zablokoval exekútor aj účet, tak môže tento príjem postihnúť. Zráža sa samozrejme exekúcia prvá v poradí.

Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.