• Mýtna 42, 811 05 Bratislava

Ukončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca výpoveďou

Zamestnanec má možnosť skončiť pracovný pomer viacerými spôsobmi, a to:

 • výpoveďou;
 • dohodou;
 • okamžité ukončenie;
 • ukončenie v skúšobnej dobe.

 

Jedným zo spôsobov ukončenia pracovného pomeru je výpoveď, nakoľko je pomerne jednoduchá a jediné náležitosti, ktoré musia byť splnené je písomná forma a doručenie zamestnávateľovi. Ak by tieto náležitosti neboli splnené, výpoveď by bola neplatná. Na základe § 38 odseku 3 Zákonníka práce je zamestnanec povinný doručiť ukončenie pracovného pomeru výpoveďou zamestnávateľovi buď na pracovisko alebo ako doporučenú zásielku. Ak sa zamestnanec rozhodne pre doporučenú zásielku, povinnosť doručenia je splnená ak:

 • zamestnávateľ písomnosť prevezme;
 • ak písomnosť poštový podnik vrátil ako nedoručiteľnú;
 • doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím zamestnávateľa;
 • zamestnávateľ prijatie písomnosti odmietne.

 

Zamestnanec má výhodu oproti zamestnávateľovi a to, že nemusí uviesť dôvod ukončenia pracovného pomeru v zmysle § 67 Zákonníka práce. Dokonca aj keby uviedol akýkoľvek vymyslený (klamlivý) dôvod, výpoveď by bola platná.

 

V zmysle zákona zamestnanec nie je limitovaný ani zákazom výpovede, a tak je možná výpoveď aj počas PN zo strany zamestnanca.

 

Ak by si to zamestnanec rozmyslel a chcel by výpoveď vziať späť, musí byť súhlas oboch strán, čiže zamestnanca aj zamestnávateľa, musí byť písomnou formou a nemôže sa presiahnuť výpovedná doba.

 

Výpovedná doba pri ukončení pracovného pomeru výpoveďou je minimálne jeden mesiac a vzniká od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede.   Príklad:   Ak doručím výpoveď v mesiaci máj, výpovedná lehota začne plynúť 01.06. a skončí 30.06.   

 

Výpovedná lehota závisí od doby, ktorú zamestnanec mal uzatvorenú so zamestnávateľom pracovnú zmluvu.  Ak zamestnanec pracoval u zamestnávateľa menej ako jeden rok, vtedy je výpovedná doba jeden mesiac, ak je to viac ako jeden rok, výpovedná doba sa predĺži na dva mesiace.

 

Pri tejto forme ukončenia pracovného pomeru, nárok na odstupné pri výpovedi zo strany zamestnanca nevznikne, nakoľko je to prejav vôle zo strany zamestnanca, on sa rozhodol ukončiť pracovný pomer.  

 

Hodinová výpoveď zo strany zamestnanca je právne okamžitá výpoveď a v tomto prípade tu nie je výpovedná doba. Dôvody pre takéto ukončenie pracovného pomeru je vymedzené v § 69 Zákonníka práce, kde nájdeme aj 4 podmienky, kedy pri ich naplnení môže zamestnanec okamžite skončiť pracovný pomer :

 1. nemôže ďalej vykonávať prácu bez ohrozenia svojho zdravia podľa lekárskeho posudku a zamestnávateľ ho nepreradil do 15 dní od dňa predloženia tohto posudku na inú, pre neho vhodnú prácu;
 2. zamestnávateľ mu nevyplatil mzdu, náhradu mzdy, cestovné náhrady, náhradu za pracovnú pohotovosť, náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo ich časť do 15 dní po uplynutí splatnosti;
 3. je bezprostredne ohrozený jeho život alebo zdravie;
 4. mladistvý zamestnanec môže okamžite skončiť pracovný pomer aj vtedy, ak nemôže vykonávať prácu bez ohrozenia svojej morálky.

Zamestnanec má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

 

Ak má zamestnanec úvahu dať hodinovú výpoveď zamestnávateľovi, je skutočne potrebné dodržať zákonné podmienky, v opačnom prípade sa môže vystaviť riziku prípadnej žaloby o náhradu škody zo strany zamestnávateľa, ktorá má svoje obmedzenia aj finančného charakteru, ale nie je to príjemné konanie

 

​​​​​​​

Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.