• Mýtna 42, 811 05 Bratislava

Inštitút deleného pracovného miesta už aj na Slovensku

Delené pracovné miesto je nový inštitút pracovného práva, ktorý zaviedla novela Zákonníka práce účinná od 01. septembra 2011 v ustanovení § 49a. Tento model zamestnávania už dávnejšie funguje v štátoch západnej Európy. U nás sa bude udomácňovať zrejme ťažko.

Jeho podstata spočíva v tom, že ide o pracovné miesto na plný pracovný úväzok, na ktorý sú zaradení dvaja alebo viacerí zamestnanci, ktorí si majú rozdeliť pracovný čas a úlohy, ktoré vyplývajú z tohto pracovného miesta. Zamestnávateľ zasahuje len v prípade, ak nedôjde k dohode. Zákon nelimituje počet zamestnancov, ktorí budú zdieľať jedno pracovné miesto.

Delené pracovné miesto vzniká na základe písomnej dohody o zaradení zamestnanca v pracovnom pomere na kratší pracovný čas na delené pracovné miesto. Pred uzavretím dohody má zamestnávateľ povinnosť informovať zamestnanca o pracovných podmienkach vzťahujúcich sa na jeho pracovné miesto. Oznámenie zamestnávateľa je obligatórnou súčasťou dohody so zamestnancom.

Zamestnanci, ktorí zdieľajú jedno pracovné miesto, majú povinnosť sa vzájomne dohodnúť na rozvrhnutí pracovného času a pracovnej náplne. Organizácia práce je výlučne v ich kompetencii. Zamestnávateľa zaujíma len výsledný produkt, ktorý musí byť dodaný riadne a včas. Voľnosť takýchto zamestnancov je však ohraničená vzájomnou povinnosťou zastupovania. Ak nastane prekážka v práci na strane jedného zamestnanca, druhý má povinnosť zastúpiť ho, ak tomu nebránia vážne dôvody na jeho strane.

Dohodu o zaradení na delené pracovné miesto možno vypovedať v lehote jedného mesiaca odo dňa jej doručenia.

Ak delené pracovné miesto zaniká, ale pracovná náplň pripadajúca na toto pracovné miesto zostáva zachovaná, zamestnanec má právo na zaradenie v rozsahu celého pracovného času a pracovnej náplne, ktorá pripadala na delené pracovné miesto, alebo ak sa o pracovné miesto delilo viac zamestnancov, v rozsahu ich pomernej časti.

Praktické fungovanie tohto modelu zamestnávania vyžaduje vysokú súhru u zamestnancov, ktorí budú zdieľať jedno pracovné miesto. Odmenou pre nich je možnosť venovať sa rodine alebo štúdiu, prípadne si privyrobiť popri rodičovskej dovolenke a nestratiť tak pracovné návyky. V tom horšom prípade sa vytvorením deleného pracovného miesta môže predísť prepúšťaniu zamestnancov pre nedostatok práce.

Pre zamestnávateľa môžu byť vstupné náklady pre vytvorenie deleného pracovného miesta vyššie, napr. pri zaúčaní nových zamestnancov, no jeho odmenou bude zas riadne vykonaná práca bez ohľadu na prekážky v práci u niektorého zo zamestnancov a v konečnom dôsledku môže podnik získať dvoch kvalitných zamestnancov, ktorí sa vedia zastúpiť.

Perspektíva delených pracovných miest sa aj pre jej administratívnu náročnosť predpokladá skôr u jednoduchých zamestnaniach a v nižších pracovných pozíciach.

 

JUDr. Katarína Bystrická

Právne centrum s.r.o.

Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.