• Mýtna 42, 811 05 Bratislava

Ceny za právne služby

 

Odmenu za poskytovanie právnych služieb upravuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže advokát dohodnúť s klientom spôsob a výšku zmluvnej odmeny. Zmluvná odmena môže byť určená ako:

 1. hodinová odmena, podľa počtu hodín vynaložených na poskytnutie právnej služby, väčšinou je to u nás 150€ na hodinu + 20% DPH,
 2. paušálna odmena, môže byť dohodnutá na určité časové obdobie, alebo za konkrétny úkon, napr. pojednávanie, alebo zmluva,
 3. podielová odmena je vyjadrená podielom na hodnote veci podľa úspechu vo veci až do výšky 20% z hodnoty veci,
 4. tarifná odmena za vykonaný úkon je dohodnutá inak ako základnou sadzbou – ráta sa podľa presného vzorca určeného vyhláškou.

Spôsoby určenia zmluvnej odmeny môžu byť aj kombinované.

Každá právna služba je špecifická a upravená na mieru pre konkrétneho klienta, preto tu uvádzane ceny majú len orientačný charakter.  

Advokát má popri nároku na odmenu aj nárok na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, to sú napr. cestovné, alebo náhrada za stratu času cestou na pojednávanie a pod.

 

Indikatívny cenník:

Služba

Odmena

S.R.O.

 

 • Zrušenie s.r.o.

1.000€

 • Zmena sídla s.r.o.

250€

 • Tvorba spoločenskej zmluvy

150€

 • Prevod obchodného podielu

300€

 • Predaj s.r.o.

300€

Zmluvy

 

 • Darovacia zmluva

od 300€

 • Zmluva o pôžičke

150€

 • Kúpna zmluva na pozemok

od 300€

 • Kúpno predajná zmluva nehnuteľnosti

od 300€

 • Odstúpenie od kúpnej zmluvy

od 300€

 • Nájomná zmluva

od 300€

 • Mandátna zmluva

od 300€

 • Zmluva o dielo

od 300€

 • Zámenná zmluva

od 300€

 • Zmluva o zriadení vecného bremena

od 300€

 • Zmluva o zrušení vecného bremena doživotného užívania

od 200€

Nehnuteľnosti

 

 • Predkupné právo

od 3.000€

 • Súhlas s prechodom cez pozemok

od 300€

 • Žiadosť o stavebné povolenie

od 250€

 • Dodatočné stavebné povolenie

od 250€

Zamestnanci

 

 • Nárok na odstupné

od 250€

 • Dodatok k pracovnej zmluve

od 250€

 • Porušenie pracovnej disciplíny

od 250€

 • Prekážka na strane zamestnávateľa

od 250€

 • Náležitosti pracovnej zmluvy

od 350€

 • Okamžité skončenie pracovného pomeru

od 250€

Manželstvo

 

 • Žiadosť o rozvod

od 300€

 • Výživné

od 250€

 • Dohoda o vyporiadaní BSM

od 500€

 • Zrušenie BSM

od 450€

Trestné právo

 

 • Odvolanie

od 300€

 • Dohoda o vine a treste

od 300€

Občianske združenie

 

 • Založenie o. z.

od 350€

 • Stanovy o. z.

od 250€

 • Registrácia o. z.

od 300€

 • Povinnosti o. z.

od 260€

Doplnkové služby

 

 • Úschova peňazí

od 120€

K cene služby bude pripočítaná DPH v zmysle právnych predpisov platných v čase poskytnutia služby.

 

Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.