• Mýtna 42, 811 05 Bratislava

Výživné na plnoleté dieťa, dokedy je povinnosť platiť?

Vaše dieťa je už plnoleté, ale ešte študuje na vysokej škole. Aká je vyživovacia povinnosť rodičov na vysokoškoláka? Dokedy platiť výživné na plnoleté dieťa?

 

Výživné je obsiahnuté v tretej hlave zákona o rodine. V súčasnej legislatíve je vymedzené plnenie vyživovacej povinnosti rodičov k deťom. Je to ich zákonná povinnosť, ktorá trvá až pokým deti nie sú schopné samé sa živiť. Zákon nepozná zánik práva na výživu na konkrétny rok života dieťaťa. Závisí to od viacerých faktorov, ako vek dieťaťa, zdravotný stav, štúdium, schopnosť zamestnať sa, schopnosť vykonávať prácu, odôvodnené záujmy a potreby, majetkové pomery.

 

Väčšinou výživné zaniká ukončením magisterského štúdia prvej vysokej školy. Čiže, ak by dieťa chcelo ísť študovať ďalšiu vysokú školu, ale už má ukončenú jednu vysokú školu, vyživovacia povinnosť už netrvá. Samozrejme, čo sa týka schopnosti zamestnať sa, treba podotknúť, že ak dieťa ukončilo prípravu na povolanie a má aj pracovné príležitosti, ale dieťa nemá záujem pracovať, v tomto prípade povinnosť platiť výživné nepokračuje. Dokonca, ak žije v spoločnej domácnosti s rodičmi, dieťa je povinné prispievať na domácnosť podľa jeho možností.

 

Výživné na vysokoškoláka nezaniká ani vtedy, ak dieťa popri dennom štúdiu na vysokej škole brigáduje. Výnimka by bola jedine vtedy, ak by dieťa pracovalo a popri tom študovalo externe, nakoľko sa dokáže samo živiť.

 

Výživné po 18 roku života dieťaťa je pre porovnanie s maloletým iné v tom, že konanie o výživné začína na návrh plnoletého dieťaťa.  Teda nepodáva návrh rodič, ale plnoleté dieťa voči tomu z rodičov, ktorý na jeho výchovu a výživu neprispieva. 

 

Vo vzťahu k rodičom môžeme hovoriť aj o princípe solidarity, kedy deti sú oprávnené mať rovnakú životnú úroveň ako ich rodičia.  Napríklad, ak by boli majetkové pomery dieťaťa lepšie ako rodičov, nemá to vplyv na ich vyživovaciu povinnosť. Do úvahy pri stanovení výšky výživného sa berú majetkové pomery a životná úroveň rodičov. Príklad: Ak rodič, od ktorého žiada dieťa výživné chodí 3x do roka na dovolenky letecky do 4* hotelov, toto hovorí o životnej úrovni rodiča a zohľadní sa pri stanovení výšky výživného.  

 

Ak bola vyživovacia povinnosť určená súdom, a príde k zániku dôvodov, prečo bola určená, je pre ochranu rodiča vhodné, aby podal návrh na zrušenie výživného pre plnoleté dieťa. Pokiaľ podáte takýto návrh, výživné stále musíte platiť, až kým rozhodnutie o zrušení nadobudne právoplatnosť.

 

Ak máte plnoleté dieťa, alebo ním ste, študujúce na vysokej škole, dieťa nebýva s rodičmi, má partnera, rodičia majú stále povinnosť platiť výživné, až kým by dieťa neuzatvorilo zväzok manželský (vyživovacia povinnosť prejde na manžela/lku, resp. by nedokončilo štúdium.   

Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.