• Mýtna 42, 811 05 Bratislava
Porušenie pracovnej disciplíny

Porušenie pracovnej disciplíny

Pracovná disciplína nie je riadne definovaná, avšak ju môžeme chápať ako povinnosti zamestnanca, ktoré musí dodržiavať. Ak ich nedodržiava, zamestnávateľ môže zamestnanca postihnúť disciplinárnou zodpovednosťou.

Celý článok

Ukončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca výpoveďou

Ukončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca výpoveďou

Zamestnanec má možnosť skončiť pracovný pomer viacerými spôsobmi.

Celý článok

Odstupné zamestnanca

Odstupné zamestnanca

Kedy má alebo nemá zamestnanec právo na odstupné? Aká môže byť jeho výška? Viac sa dozviete v článku.

Celý článok

Výpoveď daná zamestnávateľom z organizačných dôvodov

V prvom rade je potrebné urobiť písomné rozhodnutie o organizačnej zmene. Zákon síce vyžaduje písomnú formu, ale jej nedodržanie nepostihuje neplatnosťou. Medzi touto organizačnou zmenou a nadbytočnosťou musí byť príčinný vzťah. Ďalej podľa ustanovenia § 63 ods. 2 zamestnávateľ má v tomto prípade povinnosť ponúknuť zamestnancovi inú vhodnú prácu. Stačí však, ak zamestnávateľ pred daním výpovede zamestnancovi ponúkne akúkoľvek prácu, na ktorú zamestnanec spĺňa zdravotné predpoklady. Takouto prácou môže byť aj práca na kratší pracovný čas. Ide o tzv. hmotnoprávnu podmienku výpovede, čo znamená, že ak zamestnávateľ tak neurobí, výpoveď je neplatná. Z dôvodu právnej istoty odporúčame takúto ponuku urobiť v písomnej forme, aj keď to zákon nevyžaduje.

Celý článok

Zákaz konkurencie v pracovnom práve

Ustanovenia Zákonníka práce majú kogentnú povahu, z čoho vyplýva, že účastníci pracovnoprávnych vzťahov môžu uzavrieť len takú zmluvu, ktorú ako zmluvný typ pozná, resp. predpokladá, Zákonník práce (tzv. „numerus clausus“) a pri úprave ich vzájomných práv a povinností môžu použiť len také inštitúty, ktoré výslovne Zákonník práce povoľuje. Publikované v: GoodWill, apríl 2010

Celý článok

Skončenie pracovnoprávneho vzťahu

V prvom rade je dôležité mať na pamäti, že pracovnoprávny vzťah dočasného pridelenia zamestnanca na výkon práce u iného zamestnávateľa je právny vzťah, v ktorom vystupujú traja účastníci, t.j. zamestnávateľ, zamestnanec a užívateľský zamestnávateľ.

Celý článok

Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.