• Mýtna 42, 811 05 Bratislava

Obchodné meno

Obchodné meno patrí spolu s ochrannou známkou a označeniami pôvodu výrobkov do skupiny priemyselných práv na označenie. Obchodným menom je slovné označenie, pod ktorým podnikateľ vykonáva podnikateľskú činnosť a ktorým sa zároveň odlišuje od iných podnikateľov. Obchodné meno je dôležitou súčasťou podnikania a je základným predpokladom vykonávania podnikateľskej činnosti. Obchodné meno musí dostatočne odlišovať svojho majiteľa od iných podnikateľov, čím je zaručená identifikovateľnosť na trhu a stáva sa „menovkou“ podnikateľa, t.j. plní predovšetkým rozlišovaciu funkciu u podnikateľov, ktorí vykonávajú rovnakú alebo obdobnú podnikateľskú činnosť.

Obchodné meno podnikateľa poskytuje o ňom niektoré základné informácie, napríklad o tom, či sa jedná o podnik fyzickej osoby alebo právnickú osobu, definuje jeho právnu formu atď. Prispieva tak k istote v právnych vzťahoch, do ktorých tento subjekt vstupuje.

Obchodné meno, ktoré je používané a známe, tvorí podstatnú nehmotnú zložku podniku. Je oceniteľné v peniazoch a jeho hodnota sa zahŕňa do aktív podniku v rámci dobrej povesti (goodwill) podniku.
Obchodné meno plní i určitú propagačnú funkciu, môže dopredu vyvolávať sympatie či nedôveru ku svojmu nositeľovi, pôsobiť esteticky alebo nevkusne. Fantazijné meno obchodnej spoločnosti vytvára u spotrebiteľov najrôznejšie predstavy a emócie, môže znamenať, ak bolo vhodne zvolené, výhodu v konkurenčných vzťahoch. Obchodné meno fyzickej a právnickej osoby má aj svoj garančný význam. Býva zárukou serióznosti, ktorá spočíva v rodinnej a podnikovej tradícii.

Úprave obchodného mena sa v súčasnosti nevenuje taká pozornosť, akú si tento inštitút obchodného práva vyžaduje. Až v posledných rokoch si väčšina slovenských podnikateľov uvedomila, že vytvorenie a predovšetkým budovanie dobrého obchodného mena, ktoré pomáha dosiahnuť dobré výsledky v hospodárskej súťaži, nie je jednoduché.

Súčasná právna úprava obchodného mena je obsiahnutá predovšetkým v  § 8 až 12 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. a jej účelom je chrániť výsledky činnosti podnikateľa. Právo k obchodnému menu je upravené aj Parížskym dohovorom na ochranu priemyselného vlastníctva, podľa ktorého je obchodné meno predmetom ochrany bez toho, aby ho bolo treba prihlasovať alebo zapisovať a nie je rozhodujúce, či je súčasťou továrenskej alebo ochrannej známky.

Právna úprava o obchodnom mene sleduje ochranu záujmov podnikateľov, ale aj ochranu spotrebiteľov, ktorých by mohlo neoprávnené používanie poškodzovať.

Pri tvorbe obchodného mena sa odporúča dodržiavať nasledovné zásady, to znamená, že obchodné meno:

  • nesmie byť zhodné alebo zameniteľné s iným už zapísaným obchodným menom,
  • by malo byť pravdivé,
  • by malo byť preložiteľné do cudzích jazykov,
  • by nemalo mať v cudzích jazykoch pejoratívny alebo hanlivý význam,
  • by malo byť ľahko zapamätateľné,
  • by malo byť ľahko vysloviteľné,
  • by nemalo byť výslovne opisné,
  • by nemalo byť príliš dlhé,
  • nesmie byť proti zásadám slušnosti a morálky,
  • nesmie obsahovať obscénnosti, dvojzmysly a pod.
Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.