• Mýtna 42, 811 05 Bratislava

Odstupné zamestnanca

Kedy zamestnanec má právo na odstupné?

Odstupné je upravené v § 76 Zákonníka práce. Podľa zákona je dané, že výpoveďou zo strany zamestnávateľa, je možné dostať odstupné, ak:

  • sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje či premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,
  • sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách a zamestnávateľ, ktorý je agentúrou dočasného zamestnávania, aj ak
  • sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na skončenie dočasného pridelenia podľa § 58 Zákonníka práce pred uplynutím doby, na ktorú bol dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu.

 

Zamestnancovi vzniká nárok na odstupné aj zo zdravotných dôvodov podľa lekárskeho posudku, keď dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva. Ale pozor, v tomto poslednom prípade vzniká nárok na odstupné len, ak bude výpoveď daná zamestnávateľom, nie zamestnancom.

 

Zamestnávateľ môže poskytnúť zamestnancovi odstupné aj v iných prípadoch ako určuje zákon a taktiež nárok na odstupné môže vzniknúť zamestnancovi aj viackrát za život, ale nie u toho istého zamestnávateľa.

 

Kedy zamestnanec nemá právo na odstupné?

Podľa ustálenej judikatúry odstupné neprislúcha v prípadoch, keď k skončeniu pracovného pomeru dôjde dohodou bez uvedenia dôvodov, či s dôvodmi len na strane zamestnanca. Taktiež nemá zamestnanec právo na odstupné, ak by k pracovnému úrazu, či chorobe z povolania došlo z dôvodov, ktoré inak zakladajú úplné zbavenie sa zodpovednosti zamestnávateľa za pracovný úraz, či prejavenie sa choroby z povolania u zamestnanca. To znamená, že ak zamestnanec poruší napríklad zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bol nimi aj riadne poučený alebo bol pod vplyvom alkoholu, či inej zakázanej látky.

Výška odstupného

Výška odstupného závisí od počtu odpracovaných rokov (minimálne 2 roky) a dôvodu skončenia pracovného pomeru. Vypláca sa vždy po skončení pracovného pomeru v najbližšom výplatnom termíne, ale Zákonník práce umožňuje aj inú dohodu, ktorú si dojedná zamestnávateľ so zamestnancom.

 

Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.