• Mýtna 42, 811 05 Bratislava

Patrí obchodný podiel v spoločnosti do predmetu BSM

Z prísneho výkladu ustanovenia § 143 Občianskeho zákonníka, ktorý pojednáva o predmete bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vyplýva, že režimu BSM nemôžu podliehať hodnoty, ktoré nie sú hmotné a teda nie sú vecami podľa toho, ako chápe pojem vec občiansko-právna teória. Obchodný podiel je nehmotnou majetkovou hodnotou, nejde preto o vec v právnom zmysle slova. Ak obchodný podiel nie je nie je vec, nemôže byť ani predmetom spoluvlastníctva, či už podielového, alebo bezpodielového.

Celý článok

Obchodné meno

Obchodné meno patrí spolu s ochrannou známkou a označeniami pôvodu výrobkov do skupiny priemyselných práv na označenie. Obchodným menom je slovné označenie, pod ktorým podnikateľ vykonáva podnikateľskú činnosť a ktorým sa zároveň odlišuje od iných podnikateľov. Obchodné meno je dôležitou súčasťou podnikania a je základným predpokladom vykonávania podnikateľskej činnosti. Obchodné meno musí dostatočne odlišovať svojho majiteľa od iných podnikateľov, čím je zaručená identifikovateľnosť na trhu a stáva sa „menovkou“ podnikateľa, t.j. plní predovšetkým rozlišovaciu funkciu u podnikateľov, ktorí vykonávajú rovnakú alebo obdobnú podnikateľskú činnosť.

Celý článok

Konkurenčná doložka po novom

Podľa Zákonníka práce účinného do 31.08.2011 mohol zamestnanec popri svojom zamestnaní v pracovnom pomere vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá bola zhodná s predmetom činnosti zamestnávateľa, len s jeho predchádzajúcim písomným súhlasom. Za inú zárobkovú činnosť sa považoval nielen pracovnoprávny vzťah, ale aj podnikanie. Takto vymedzený predmet konkurenčnej činnosti zamestnanca nebol veľmi „šťastne“ definovaný, nakoľko zo strany zamestnanca mohlo veľmi ľahko dôjsť k jeho obchádzaniu činnosťou, ktorá síce bola konkurenčná, ale nebola úplne totožná s predmetom činnosti zamestnávateľa.

Celý článok

Franchising

Začať podnikať možno aj „na zelenej lúke“. Nemusíte mať dokonca ani skúsenosť z biznisu, ani známosti, potrebujete však istý kapitál na štart. To, čo sa ešte od vás žiada, je vôľa prispôsobiť sa a naučiť sa novým veciam a v neposlednom rade aj dokázať si zadovážiť vhodnú miestnosť na podnikanie, či už ste jej majiteľom alebo nájomcom. Aj takto – v kocke – môže vyzerať vstup do franchisingu, ľudovo nazývaného aj „franšíza“, z pohľadu toho, kto franchising prijíma.

Celý článok

Predkupné právo a dôsledky jeho porušenia

Predkupné právo je oprávnenie, ktoré vzniká na základe zákona, ako zákonné predkupné právo, alebo na základe zmluvy, ako obligačné predkupné právo. Môže mať záväzkovoprávny charakter, čiže sa bude vzťahovať len na zmluvné strany, alebo vecnoprávny charakter, to znamená, že sa vzťahuje na vec a s ňou prechádza aj na novénadobúdateľa. Môžeme ho nazvať aj akýmsi oprávnením danej osoby uplatniť si svoj nárok u vlastníka, či nadobúdateľa v prípade, že dôjde k prevodu (predaju, darovaniu) predmetnej veci. Čo však ak je Vaše predkupné právo porušené?

Celý článok

Inštitút deleného pracovného miesta už aj na Slovensku

Delené pracovné miesto je nový inštitút pracovného práva, ktorý zaviedla novela Zákonníka práce účinná od 01. septembra 2011 v ustanovení § 49a. Tento model zamestnávania už dávnejšie funguje v štátoch západnej Európy. U nás sa bude udomácňovať zrejme ťažko. Jeho podstata spočíva v tom, že ide o pracovné miesto na plný pracovný úväzok, na ktorý sú zaradení dvaja alebo viacerí zamestnanci, ktorí si majú rozdeliť pracovný čas a úlohy, ktoré vyplývajú z tohto pracovného miesta. Zamestnávateľ zasahuje len v prípade, ak nedôjde k dohode. Zákon nelimituje počet zamestnancov, ktorí budú zdieľať jedno pracovné miesto.

Celý článok

Cookies Detaily
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.